Edukacja

Ukończyłam studia z zakresu zarządzania firmą, psychologię w zarządzaniu, zarządzanie jakością, pedagogikę, kurs kwalifikacyjny doradcy zawodowego. Byłam członkiem komisji programowej  Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku 2013. Posiadam certyfikat Thomas PPA, uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia pełnomocnika i audytora zewnętrznego ISO 9001. Jestem Masterem Reiss Motivation Profile. Uczestniczyłam w kilkudziesięciu szkoleniach.

Kompetencje w zarządzaniu i HR potwierdzone doświadczeniem

 • Przygotowanie strategii personalnej (kilkanaście firm)
 • Planowanie i realizacja rekrutacji na różne stanowiska (od 1997 roku)
 • Zarządzanie adaptacją pracowników – tworzenie planów i nadzór nad realizacją (dla kilku firm)
 • Kompetencyjne systemy ocen – w tym opracowanie, wdrożenie i utrzymanie oceny 360 stopni i oceny 180 stopni (12 edycji, dla 4 firm)
 • Autorskie badania satysfakcji pracowników ( od 12 lat, dla 6 firm)
 • Planowanie rozwoju pracowników, zarządzanie szkoleniami i ścieżkami kariery (od 2001 roku)
 • Tworzenie systemów motywacyjnych i zarządzania przez cele (MBO/ZPC) (od 1997 roku)
 • Opisy stanowisk pracy (różne branże, od 2001 roku)
 • Wartościowanie stanowisk pracy (metodą HayGroup)
 • Zmiany kultury organizacyjnej
 • Prowadzenie szkoleń (od 1999 roku)
 • Budowanie wizerunku pracodawcy (EB) – działania i komunikacja wewnętrzna (intranet, newsletter, gazeta drukowana) i zewnętrzna (www, biura karier, uczelnie, spotkania branżowe)
 • Pełnienie roli managera zespołu od 3 do 40 osób (od 1997 roku).

Od 2020 roku jestem jurorką w konkursie OLX PRACA – OLX KNOW HOW, kategoria Efektywność rekrutacji.

Pasja do uczenia

Największą przyjemność i pasję odnajduję we wszystkim co dotyczy szkoleń i rozwoju przez całe życie.

 • Od 1999 roku jestem związana ze szkoleniami i uczeniem dorosłych. Temat bliski mi zawodowo, ale i prywatnie jest moją wielką pasją. Uczenie się i uczenie innych. Ciągle poszukuję sposobów na to jak pomóc uczącym się w znalezieniu optymalnej dla nich metody, aby uczyć się łatwiej, przyjemniej i szybciej. W firmach przekładamy to np. na sprawne przygotowanie do pracy nowych pracowników lub przyswajanie zmieniającej się wiedzy firmowej (oferty, procedury, regulaminy etc.).

Przeszkoliłam z zakresu zarządzania niemal pół tysiąca specjalistów i menedżerów. Zorganizowałam kilkanaście eventów, koordynowałam otwarcia kilkudziesięciu sklepów. Zrealizowałam ponad 450 dni szkoleń, kilkanaście prelekcji.

Pracodawcy i klienci

Od kilkunastu lat jestem związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach (branże: FMCG, doradztwo, finanse, produkcja, usługi).

 • Pracowałam i szkoliłam m.in. dla Grupy Muszkieterów, UAM w Poznaniu, DAS Polska, Eureka Group S.A., Żabka Polska, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Miasta Poznań (+jeden), Duety-Szkoleniowe, Grupy Orlen, ROC Group, Edicus, Corol, Setapp sp. z o.o., Branch Brothers, PMT, Hochland, Śnieżka, Millano, Procorol, Semilac, 4KRAFT, Collegium Da Vinci.

Udział w organizacjach społecznych

W kwietniu 2017 roku założyłam Fundację „Anioły Edukacji”, której misją jest sprawianie abyśmy Uczyli (się) właściwych rzeczy, we właściwy sposób. Więcej o fundacji można przeczytać na stronie: www.aniolyedukacji.org.pl

W lipcu 2017 zostałam powołana do grona ekspertów Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.