Kowalski, opcje! – Twórcze rozwiązywanie problemów metodą klasycznej burzy mózgów.

Burza mózgów (brainstorm session),  najczęściej stosowana metoda poszukiwania rozwiązań problemów i nowych koncepcji w biznesie. Najczęściej, też niestety realizowana błędnie i niekompletnie, co wypacza jej efektywność i sprawia, że dalece odbiega od założeń Aleksa Osborna. To właśnie Osborn, uznawany jest za

Moje wystąpienie podczas konferencji Rzeczpospolitej „Learning & Development”

Moje wystąpienie podczas konferencji Rzeczpospolitej „Learning & Development”

Już 10 października możemy się spotkać na konferencji Rzeczpospolitej „Learning & Development. Jak przekuć potrzeby rozwojowe pracowników na cele biznesowe organizacji”. Przedstawię mój punkt widzenia na nowe formy szkoleniowe w uczeniu dorosłych. Omówię  tajemniczo brzmiące określenia m.in.: WebEx, mLearning, Blended-Learning. Ciekawa