Co sprawia, że jesteśmy w życiu szczęśliwi i „chce nam się chcieć”?

Ponad 20 lat temu (1998 rok) amerykański naukowiec, profesor Steven Reiss wraz grupą współpracowników z Ohio, zmierzyli się z tematem motywacji, a dokładnie zidentyfikowaniem wewnętrznych motywatorów. Zespół badawczy rozesłał ankiety do 25 tysięcy osób na czterech kontynentach z prośbą o wskazanie swoich motywacji. Po

Case Study „Kluczowe kompetencje – czego szukają pracodawcy, jak je zdobyć i rozwijać?”

Dzisiaj poprowadziłam kolejny warsztat dla doradców zawodowych, zorganizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu i Fundacja Anioły Edukacji. Tym razem temat warsztatu brzmiał: „Kluczowe kompetencje – czego szukają pracodawcy, jak je zdobyć i rozwijać?”  Uczestnikami byli doradcy zawodowi, nauczyciele ze

Case study „Efektywne zarządzanie zespołem”

Temat szkolenia: „Efektywne zarządzanie zespołem” Założenia projektu szkoleniowego Szkolenie zrealizowałam dla jednej z prężnych firm produkcyjnych w Wielkopolsce. Obejmowało ten sam zakres dla trzech grup pracowników. Cele szkolenia Poprawienie jakości zarządzania kierownictwa z naciskiem na poprawienie komunikacji, umiejętności delegowania zadań oraz nadzoru