RMP czyli Reiss Motivation Profile®

Zapraszam do zapoznania się narzędziem do diagnozy 16 motywatorów każdego człowieka z wykorzystaniem Reiss Motivation Profile®

Reiss Motivation Profile® – to trafny i szybki sposób oceny indywidualnych potrzeb każdego pracownika. Wiedza ta może przynieść wymierne korzyści na różnych poziomach organizacji. Zobacz tutaj więcej informacji o RMP

Menedżerowie otrzymują wiedzę o pracowniku lub zespole oraz swoistą „instrukcję” skutecznego motywowania.

Menedżerowie wykorzystują RMP:

 • by w szybki sposób poznać nowy zespół lub jego nowych członków,
 • do rozpoznania źródeł motywacji i demotywacji pracowników,
 • aby skutecznie wpływać na motywację pracowników,
 • aby porównać swoje motywatory z motywatorami członków zespołu,
 • do identyfikacji różnic między efektywnymi a nieefektywnymi pracownikami,
 • przy podejmowaniu decyzji o awansach.

Menedżer otrzymuje raporty indywidualne pracowników i zbiorczy raport zespołu wraz z omówieniem.

Działy HR wykorzystują RMP®:

 • do budowy i rozwijania systemów motywacyjnych, bez konieczności zwiększania budżetów;
 • do wspierania menedżerów w planowaniu rozwoju pracowników
 • do doskonalenia komunikacji w firmie i identyfikacji podłoża konfliktów
 • w procesach awansów wewnętrznych oraz rekrutacjach, kiedy ważna jest ocena naturalnych predyspozycji i motywacji kandydatów,
 • do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
 • wzrostu satysfakcji z pracy i ograniczenia rotacji pracowników.

Indywidualny pracownik znający siłę swoich motywatorów:

 • potrafi lepiej zrozumieć swoje zachowania i reakcje na zachowania innych ludzi oraz jak jest postrzegany przez inne osoby,
 • otrzymuje podpowiedzi, w jaki sposób może się rozwijać,
 • dowiaduje się, w jaki może zwiększać efektywność wykorzystując swoje najsilniejsze motywatory.

Na czym polega badanie?

Podstawowe badanie składa się z 2 etapów. Pierwszy to wypełnienie kwestionariusza on-line (ok. 20 minut). Następnie generowany jest raport, który osobiście lub telefonicznie Master RMP® omawia z osobą badaną. Raport opisuje jaka jest siła 16 potrzeb pracownika na skali biegunów od -2 do 2 i co to oznacza w sposobie efektywności działania, komunikacji oraz wykorzystaniu potencjału pracownika.

Pakiet indywidualny dla 1 osoby

 • dostęp do kwestionariusza online
 • raport z badania w formie papierowej
 • omówienie osobiste raportu przez Mastera RMP® (ok. 60-90 minut)

Pakiet grupowy – Diagnoza zespołu 

 • dostęp do kwestionariusza online
 • raport z badania w formie papierowej
 • omówienie raportu przez Mastera RMP z każdym pracownikiem (ok. 60-90 minut)
 • przygotowanie raportu zbiorczego dla menedżera oraz omówienie wyników (ok.60 minut)

Zapraszam do współpracy

Regina May

Master RMP® /HR Business Partner /trener

kontakt: regina.may@duety-szkoleniowe.pl

tel. 501 620 113