Temat: Z innej perspektywy – o sobie i zarządzaniu zespołem

Termin realizacji 2019

Ilość osób: 21

Celem szkolenia był rozwój kompetencji menedżerskich kierowników  międzynarodowej sieci sklepów odzieżowych. Główne aspekty szkolenia zostały zdefiniowane na moim spotkaniu z przełożonym uczestników oraz działem HR. Ustaliliśmy, że skupimy się na budowaniu autorytetu, różnorodności i motywacji zespołu.

Realizacja Programu szkolenia

Poniższy program został zrealizowany w całości zgodnie z ustalonymi założeniami na etapie planowania szkolenia.

1.     O co tutaj chodzi? – Wprowadzenie do tematu spotkania.
2.     Inni czy tacy sami? – Motywowanie zespołu
3.     Cztery kolory, wiele osobowości·       mini test diagnozy osobowości·       model DISC – mini prezentacja·       typy osobowości zespołu – praca grupowa
4.     Najważniejsze narzędzie kierownika·       kto jest dla Ciebie autorytetem?·       autorytet jako narzędzie wywierania wpływu·       jak mogę wzmocnić mój autorytet na każdym poziomie?
5.     Podsumowanie spotkania.·       Jak wykorzystać, to co wiem, do zarządzania zespołem.

Czas trwania i metody

Szkolenie trwało 3,5 godziny wliczając dwie przerwy nie przekraczające 10 minut.  Bardzo się cieszę, że zaplanowałam  duże tempo i dynamiczny przebieg. Okazało się, że grupa menedżerów jest dokładnie na swoim miejscu – kompetencje liderskie, orientacja na cel i potrzeba konkretów. Tak też było.

 

Pytanie z ankiety: Co się Pani/Panu szczególnie podobało w szkoleniu? – odpowiedzi dosłowne uczestników.

Aktywizacja całej grupy, jasność przekazywanych informacji praz ilość informacji versus czas szkolenia

Luźna, miła atmosfera

Otwartość prowadzącej, konkretne informacje i ciekawe workshopy

Atmosfera pozytywna

Atmosfera, informacje dot. typów osobowości, quizy

Współpraca z grupą

Forma szkolenia. Zaangażowanie grupy – nie był to nudny wykład.

Energia, przygotowanie merytoryczne

Poznanie typów osobowości

Atmosfera

Dynamika szkolenia/spotkania.

Ludzie

Atmosfera swobodna, praca w grupach

Nowe zagadnienia

Aktywne szkolenie, brak monotematów

Zadania, płynne przechodzenie do kolejnych punktów szkolenia

Podejście prowadzącego, atmosfera

Zadania grupowe, analiza osobowości

Atmosfera, przygotowanie, wiedza i profesjonalizm prowadzącej; zasady

Mogłem poznać lepiej siebie oraz inne osoby biorące udział w szkoleniu

Intensywność szkolenia, zadania, konkrety

 

Case study – Szkolenie dla kierowników sieci sklepów
Tagi: