Kowalski, opcje! – Twórcze rozwiązywanie problemów metodą klasycznej burzy mózgów.

Burza mózgów (brainstorm session),  najczęściej stosowana metoda poszukiwania rozwiązań problemów i nowych koncepcji w biznesie. Najczęściej, też niestety realizowana błędnie i niekompletnie, co wypacza jej efektywność i sprawia, że dalece odbiega od założeń Aleksa Osborna. To właśnie Osborn, uznawany jest za