Czy w Waszej szkole nauczyciele doradztwa zawodowego wiedzą o tym? Czy HRy wiedzą, że też mogą się włączyć? Od 3 lat Fundacja Anioły Edukacji prowadzi akcję pomagającą doradcom zawodowym lepiej zrozumieć wymagania rynku pracy, aby w ten sposób efektywniej wspierać dzieci w wyborach szkoły, kierunku rozwoju zawodowego. Mechanizm akcji jest bardzo prosty.

Fundacja i pracodawca uzgadniają termin i plan wizyty (na żywo lub on-line).

Fundacja zaprasza nauczycieli doradców zawodowych i obsługuje zapisy. Na zaproszenia odpowiadają doradcy ze szkół podstawowych, średnich, akademickich biur karier, poradni a nawet urzędów pracy.

W wyznaczonym dniu Pracodawca opowiada o firmie:

  • oprowadza Doradców Zawodowych (DZ) po firmie,
  • opowiada DZ o stanowiskach i kompetencjach jakich potrzebuje,
  • przedstawia ścieżki kariery,
  • opowiada gdzie publikuje oferty pracy, czego szuka w CV,
  • przedstawia co oferuje pracownikom.

Na zakończenie zarówno uczestnicy jak i gospodarze otrzymują oficjalne certyfikaty oraz podziękowania.Akcja jest bezpłatna dla każdej ze stron. Uczestniczyły już takie firmy jak #VWGroupServices, #GreenFactory, #BLUM, #GSK, #DSM, #Talex, #SolarisBus&Coach, #SantanderBankPolska, #JobImpulse, #McKinsey

Więcej informacji na stronie www.aniolyedukacji.org.pl

Akcja warta uwagi HRu – wizyty studyjne doradców zawodowych.