Doradztwo – wsparcie zarządzania personelem.

Proponuję Państwu współpracę w zakresie wsparcia  procesów związanych z zarządzaniem pracownikami (Human Resources Management – HRM). Poniżej znajdują się główne projekty dedykowane dla małych i średnich organizacji, w których nie ma wyodrębnionego działu zarządzania zasobami ludzkimi lub taki dział dopiero się rozwija.

Partnerami podczas wsparcia HRM są właściciele firm, dyrektorzy zarządzający, szefowie dużych zespołów lub osoba dedykowana w firmie do zajmowania się całością organizacyjną spraw HR – specjaliści ds. personalnych, ds. kadr lub kierownicy/asystenci biura zarządu.

Zakres mojego udziału w realizacji celu zlecenia jest otwarty i uzależniony od potrzeb konkretnej organizacji.

Opracowanie strategii personalnej

Na bazie analizy kluczowych dla firmy celów, wartości, misji, wizji oraz audytu realizacji funkcji personalnej ustalamy priorytety w zakresie planowania zatrudnienia, rekrutacji, szkoleń, ocen, rozwoju oraz motywowania pracowników. Dzięki  strategii personalnej firma odzyskuje pewność, że wszystkie działania związane z ludźmi są świadome i powiązane z realnymi wynikami firmy.

Weryfikacja struktury organizacyjnej

Opierając się na kluczowych procesach w Państwa firmie, pomogę zweryfikować i dopasować strukturę organizacji, tak aby podział zadań i odpowiedzialności, nadążały nad rozwojem firmy. Często z tej usługi korzystają firmy, których właściciele decydują się na wyodrębnienie stanowisk kierowników średniego szczebla.

Doradztwo w zakresie obniżenia kosztów personalnych

Rozwiązania w tej kwestii wymagają dokładnego przyjrzenia się poszczególnym pozycjom kosztów personalnych, ustalenia ich źródeł i oceny gdzie tkwi potencjał do oszczędności. Analiza wskaźników wydajności, godzin nadliczbowych, rezerw urlopowych, absencji chorobowej, kosztów usług zewnętrznych dotyczących pracowników – wszystko to może być cenną informacją w celu obniżenia kosztów.

Wdrożenie zarządzania przez cele

Chociaż metoda zarządzania przez cele (MBO) znana jest od wielu lat, to „ten właściwy” moment na jej wdrożenie jest inny dla każdej firmy. Podczas wspólnej pracy analizujemy czy firma i ludzie są gotowi na zmianę. Przygotowujemy narzędzia do wdrożenia, rozwijamy wiedzę i umiejętności potrzebne w działaniu oraz wspomagam proces stawiania i rozliczania celów.

Zwiększenie efektywności rekrutacji

Samodzielna rekrutacja jest gwarancją optymalnego dopasowania kandydata do firmy. Jednak jest to uzależnione od poprawnie zrealizowanego procesu rekrutacji. „Poukładanie” rekrutacji w firmie polega m.in. na zdefiniowaniu profili najczęściej poszukiwanych pracowników, opracowaniu narzędzi rekrutacji (pytań, zadań, testów, próbek etc.), wyborze adekwatnych do firmy metod pozyskiwania kandydatów, szkolenia z prowadzenia rekrutacji.

Usprawnienie adaptacji pracowników

Od jakości i długości czasu potrzebnego na wdrożenie pracownika na nowe stanowisko zależy poziom kosztów zatrudnienia oraz bezpośrednio lub pośrednio przychody firmy. Mogę pomóc Państwu w znalezieniu słabych punktów obecnych planów wdrożeń, opracować narzędzia, i w razie potrzeby nowe procesy wdrożenia, również przeszkolę pracowników odpowiedzialnych za adaptację.

Opisy stanowisk

Jest to główne narzędzie wspomagające zarządzanie ludźmi. Jasno określone i zakomunikowane pracownikowi zadania, uprawnienia i odpowiedzialność dają wiele korzyści zarówno pracodawcy jak i pracownikom. W ramach usługi przygotuję dla Państwa opisy stanowisk i nauczę jak je sprawnie aktualizować. Więcej o opisach stanowisk w artykule .

Wdrażanie skutecznych ocen pracowników

Nie jestem zwolenniczką zbiurokratyzowanych systemów ocen, które trafiają do szuflady i nic z nich dalej nie wynika. Żeby tak się nie stało, wspólnie uzgadniamy realne cele ocen, dobieramy adekwatne do nich metody oceniania, przygotowuję materiały i uczę jak przeprowadzać oceny oraz udzielać informacji zwrotnej. Jedną z metod oceny jaką wdrażałam jest m.in.  ocena 360 stopni.

Budowanie systemów motywacyjnych

Wraz ze zmianami na rynku pracy coraz trudniej jest przyciągnąć i utrzymać pracowników w firmie, dlatego warto zadbać o skuteczny system motywacyjny. Wspólnie ustalamy co chcemy osiągnąć przez system, do kogo jest skierowany – kim są i jakie oczekiwania mają pracownicy oraz dobieramy rozwiązania łączące interes pracodawcy i potrzeby pracowników.

Programy rozwoju pracowników

Zakres mojego wsparcia w tym temacie może być kompleksowy lub obejmować tylko wybrane elementy: ocenę potencjału do rozwoju u pracowników, dobór sposobów uczenia się i dzielenia się wiedzą odpowiednio  do potrzeb i możliwości firmy, tworzenie ścieżek kariery dla stanowisk oraz indywidualnych ścieżek dla konkretnych pracowników, organizacja szkoleń lub realizacja szkoleń. Szczególnie zapraszam do kontaktu firmy, które są przekonane, że nie stać ich na rozwijanie pracowników.

Mentoring HR

Jeśli wyznaczyliście Państwo w firmie osobę, która ma odpowiadać sprawy personalne, warto na jakiś czas zapewnić moje wsparcie jako praktyka w zarządzaniu personelem (HR). Konkretne pytania i rozwiązania mogą znacznie przyspieszyć gotowość do samodzielnej pracy, naprowadzić na najważniejsze kwestie i zmniejszyć poziom stresu na nowym stanowisku.

Audyt kompetencji

KOMPETENCJE  to WUP – czyli Wiedza, Umiejętności, Postawa niezbędne do pełnienia powierzonej roli zawodowej, prywatnej lub społecznej. Każda z ról wymaga innego zestawu kompetencji. Podczas audytu sprawdzam adekwatność kompetencji posiadanych przez pracowników do wymagań organizacji.

Wybrane korzyści:

  • pozwala ocenić jak rzeczywiste kompetencje pracowników wpisują się w potrzeby firmy,
  • daje cenne informacje jakie są potrzeby ich rozwoju, doskonalenia lub zastąpienia,
  • powtarzany, stanowi bazę do oceny pracowników.