Klient i  sytuacja

Handlowo-usługowa firma rodzinna, zatrudniająca ok. 80 pracowników w kilku oddziałach.  Rozwój firmy doprowadził do sytuacji, w której konieczne stało się utworzenie średniego szczebla zarządzania oraz delegowanie uprawnień od właścicieli.

Działania

  • Analiza obecnej sytuacji w firmie Klienta, celów biznesowych i przebiegu głównych procesów.
  • Wyznaczenie obszarów odpowiedzialności i nowej struktury.
  • Opracowanie zakresów zadań i uprawnień pracowników – opis stanowisk.
  • Wyłonienie kadry kierowniczej.
  • Komunikacja zmian wraz ze spotkaniem integracyjnym.
  • Szkolenia z zarządzania zespołem dla managerów.
  • Szkolenia kadry menadżerskiej z zasad planowania czasu pracy dla podległego zespołu
  • Monitoring wdrożenia.

Czas opracowania i wdrożenia w okresie sierpień-styczeń 2016

Case study – Zmiana struktury organizacyjnej.