Steven_Reiss

Ponad 20 lat temu (1998 rok) amerykański naukowiec, profesor Steven Reiss wraz grupą współpracowników z Ohio, zmierzyli się z tematem motywacji, a dokładnie zidentyfikowaniem wewnętrznych motywatorów. Zespół badawczy rozesłał ankiety do 25 tysięcy osób na czterech kontynentach z prośbą o wskazanie swoich motywacji. Po kilku latach badań, analizach i pogłębionych wywiadach, zespół prof. Reissa otrzymał listę 16 obszarów motywacyjnych właściwych dla całej populacji. Następnie opracował pytania, by te obszary-potrzeby weryfikować jak najdokładniej i tak powstał kwestionariusz Reiss Motivation Profile®. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu RMP® dostarczają informacji jak silny jest wpływ motywatora na nasze działania i na których „driverach” powinniśmy się skupić, żeby osiągnąć być szczęśliwymi i mieć chęci do działania.

16 motywatorów

 • Władza – jest skalą ambicji, potrzebą wywierania wpływu na otoczenie, miernikiem odpowiedzialności; mówi o tym, co jest ważniejsze: przywództwo czy świadczenie usług i wykonywanie zadań
 • Rewanż – harmonia czy konkurowanie z innymi? wskazuje potrzebę rywalizacji i odwetu
 • Porządek – uświadamia, jak wielką rolę odgrywa uporządkowane otoczenie i klarowne zasady
 • Uznanie – jest miarą pewności siebie; pokazuje, na ile istotna jest dla nas akceptacja ze strony innych lub kiedy ze spokojem zniesiemy jej brak
 • Rodzina – wskazuje, jak ważne jest dla nas założenie własnej rodziny, opieka, troska o najbliższych, dzieci; wytycza parametry cierpliwości
 • Piękno – wskaźnik wrażliwości estetycznej, innowacyjności, kreatywności oraz zmysłowości
 • Status – informuje o preferencjach związanych z przynależnością do elitarnej grupy lub braku takich potrzeb
 • Spokój -mówi jak na zadowolenie z życia wpływa stabilizacja emocjonalna, bezpieczeństwo; pokazuje potrzebę wyzwań i skłonność do ryzyka
 • Honor – to lojalność wobec pryncypiów, wierność tradycji, zasadom
 • Gromadzenie – informuje o tym, jakie znaczenie ma posiadanie i gromadzenie przedmiotów lub rzeczy niematerialnych jak wiedza
 • Ciekawość – uświadamia, w jakim celu zdobywamy wiedzę i dlaczego chcemy się uczyć, jak bardzo jesteśmy zorientowani na doświadczanie a jak na teorie
 • Aktywność fizyczna – pokazuje, w jakim zakresie ruch i jego ilość wpływa na satysfakcję życiową
 • Niezależność – informuje o tym, czy potrzebujemy psychicznej bliskości z innymi; jest miarą relacji i więzi międzyludzkich
 • Kontakty społeczne – wskazuje, czy inni ludzie potrzebni są nam do życia czy wolimy funkcjonować w samotności
 • Jedzenie – wyjaśnia, na ile posiłki to tylko potrzeba zaspokojenia głodu a na ile czysta przyjemność
 • Idealizm – miernik zaangażowania w sprawy społeczne oraz działania pro bono.

Motywatory życiowe to uniwersalne, co oznacza, że motywują one wszystkich ludzi. Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu jest motywowany przez wszystkie 16 motywatorów, ale w innym natężeniu.

Jeśli nie lubisz formularzy, napisz maila lub zadzwoń do mnie.

Co sprawia, że jesteśmy w życiu szczęśliwi i „chce nam się chcieć”?