Idealna sytuacja, kiedy wraz z awansem  pracownicy otrzymują od firmy szansę na rozwój kompetencji. Tak stało się w przypadku klienta, z którym współpracuję od ubiegłego roku (firma produkcyjna w Wielkopolsce).

Program był „skrojony na miarę”. Poprzedziliśmy go dokładnym zdefiniowaniem kompetencji z perspektywy firmy, kultury organizacji, wymagań na stanowisku i odpowiedzialności w kierowaniu zespołem.  W efekcie wyszły nam 4 główne filary szkolenia:

  • Komunikacja – Komunikuj się z innymi ludźmi najlepiej jak potrafisz
  • Koordynacja zespołu – Bądź liderką zespołu, masz do tego prawo
  • Podejmowanie decyzji – Twoje decyzje mają teraz jeszcze większą moc, podejmuj je odpowiedzialnie.
  • Współpraca – Nie jesteś sama, pamiętaj o współpracownikach.

Szkolenia zrealizowałam w kwietniu 2019.

Według odpowiedzi udzielonych w ankietach uczestnikom najbardziej podobało się w szkoleniu:

Bardzo dużo przydatnych informacji odnośnie tego jak komunikować się z grupą, na co zwracać uwagę, dużo pomocnych wiadomości.

Szczera rozmowa, przekazanie informacji pracy w zespole.

Cały program szkolenia, który pozwolił mi bardziej z pewnością siebie podejść do obowiązków, które będę wykonywała.

Kręgle. (Regina May: chodzi o kręgle użyte do treningu udzielania informacji zwrotnych)

Bezpośrednia postawa p.Reginy w stosunku do nas.

Przekazanie odpowiednich argumentacji odnośnie zarządzania ludźmi i nie tylko.

Swoboda komunikacji, jasność przekazywanych informacji, miła atmosfera.

Jasność przekazania informacji, forma szkolenia, możliwość zadawania pytań.

Całe szkolenie pomogło w odnalezieniu się w nowej sytuacji.

Podobało mi się przekazywanie informacji / wiedzy jak współpracować / komunikować się z zespołem.

Atmosfera.

Jak być asertywnym.

Wszystko było bardzo dobrze.

Prowadząca pani Regina bardzo profesjonalna.

Regina prowadziła pięknie to szkolenie.

Case study – Wprowadzenie do koordynowania zespołu