HR STARTER to dedykowane HR usługi doradcze, w jej ramach zapewniam w praktyczne wsparcie osobom zarządzającym, kierownikom oraz specjalistom w dziale personalnym (HR). Konkretne propozycje rozwiązań i odpowiedzi na pytania mogą znacznie przyspieszyć realizację wdrożeń i zwiększyć efektywność pracy związanej z zarządzaniem personelem w firmie.

Zakres z usług HR STARTER

Zakres usług HR STARTER jest otwarty i uzależniony od celów konkretnej organizacji. Typowe działania obejmują jeden lub kilka procesów HR:

 • Opracowanie strategii personalnej
 • Weryfikacja struktury organizacyjnej
 • Doradztwo w zakresie obniżenia kosztów personalnych
 • Wdrożenie zarządzania przez cele
 • Zwiększenie efektywności rekrutacji
 • Usprawnienie adaptacji pracowników
 • Opisy stanowisk
 • Wdrażanie skutecznych ocen pracowników
 • Budowanie systemów motywacyjnych
 • Programy rozwoju pracowników
 • Audyt kompetencji

3 sytuacje, kiedy na pewno warto skorzystać z usług HR STARTER

Sytuacja 1. Misja tworzenia działu HRawans wewnętrzny.

Firma zdecydowała się na rozwój działań HR i powierza nową rolę sprawdzonemu pracownikowi innego działu (bardzo często tzw. twardym kadrom, asystentce lub kierownikowi biura, rzadziej innemu specjaliście).

Jeśli jesteś w takiej sytuacji, to serdecznie gratuluję Ci awansu!!! Masz prawdopodobnie wysoko rozwinięte kluczowe kompetencje ważne w firmie, a przed sobą nowe obowiązki, które wymagają kompetencji specjalistycznych z zakresu HR. Bycie pierwszym na swoje plusy, bo można budować po swojemu (ja bardzo to lubię :). Niestety w firmie, nie ma od kogo się uczyć, skonsultować merytorycznych działań, dlatego pomocny jest zewnętrzny Mentor HR. Koleżanka po fachu, która pomoże szybko i sprawnie wdrożyć się w zadania, podzieli doświadczeniem i podpowie co i jak. Dyskretnie i rzeczowo, na czas wdrożenia.

Sytuacja 2. Wdrożenie nowych działań lub procesów HR.

Dział HR lub specjalista odpowiedzialny za tematy HR w firmie, ma nowe zadania HR, np. wdrożenie systemu ocen, zahamowanie rotacji, zadbanie o rozwój pracowników, zmiany w systemie motywacji, reorganizację…

Zmiany są nieodzowne, jeśli Twoja firma to wie, to jesteś w dobrym miejscu 🙂 Nowe projekty wymagają czasu i przygotowania. Jeśli nie chcesz wyważać otwartych drzwi, zaproś Mentora HR z HR STARTER. Listę projektów jakie realizowałam przez blisko 20 lat pracy w HR znajdziesz tutaj. Jeśli są podobne do Twoich, mogę podzielić się z Tobą doświadczeniem.

Sytuacja 3. Utworzenie stanowiska lub działu HR – potrzeba zatrudnienia osoby z zewnątrz.

W organizacjach, które zatrudniają powyżej 100 pracowników, stanowisko lub dział HR jest niezbędny. HR dba o spójność polityki personalnej z misją, celami i wartościami firmy, odciąża menedżerów, zapewnia efektywność (również finansową) procesów HR (głównie rekrutacji, szkoleń, ocen, systemu motywacji).

Jeśli zarządzasz firmą lub powierzono Ci powołanie działu /stanowiska jako HR STARTER mogę wykonać za Ciebie część pracy. Ustalimy Twoje oczekiwania, przeprowadzę rekrutację i „zaopiekuję się” nową osobą przez uzgodniony czas.

HR STARTER to marka wydzielona w ramach działalności Duety Szkoleniowe Regina May (wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 23587).

HR STARTER jest całkowicie dedykowany obszarowi HR w organizacji. Realizuje:

 • rekrutacje pracowników do działu personalnego na różne szczeble
 • szkolenia rozwijające kompetencje działu HR
 • szkolenia z zakresu rekrutacji dla menedżerów
 • wdrożenia procesów personalnych w organizacji

Adres biura: Poznań, ul. Grunwaldzka 104 pok 207