Cel: Rozwój umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych specjalisty z wewnątrz organizacji, który wcześniej zajmował stanowisko administracyjne.

Klient: firma handlowa zatrudniająca  120 osób.

Termin: maj – czerwiec 2017

Szkolenie  w Formule VIP 1:1 podzielone było na 2 etapy:

Etap I. Mini szkolenie połączone ze wstępną selekcją aplikacji.

Ok. 5 godzinne spotkanie ze szkolonym  Klientem i realizacja dopasowanego do jego potrzeb programu. Poruszyliśmy takie wątki jak przygotowania scenariusza rozmowy, koniecznych i ewentualnych pytań, sposoby oceniania kandydata, wiarygodności, dopasowania.

Etap II. Wspólna rekrutacja.

Po kilku dniach od pierwszego etapu spotykaliśmy się ponownie – dokładnie w terminie umówionych spotkań z kandydatami w prawdziwej rekrutacji u Klienta. Kandydaci byli umówieni w odstępach godzinnych. Rozmowy przeprowadzaliśmy na zmianę – raz ja, raz Klient. Po każdej rozmowie omówiliśmy nasze spostrzeżenia, użyte metody i oceniliśmy kandydatów. Uzgodniliśmy również „bezpieczne warunki”  wzajemnego wejścia w rozmowę, tak aby kandydat nie odczuwał, że ktoś z nas przejmuje kontrolę. Ostatnią rozmowę prowadził sam Klient.  Na koniec podsumowaliśmy wszystkie spotkania i uzgodniliśmy rekomendacje kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji. Podsumowaliśmy też jakość prowadzonych spotkań.

Formuła VIP 1:1

Spotkanie szkoleniowo-doradcze, przeznaczone  dla kluczowych osób w firmie. Prowadzone w relacji 1 trener 1 uczestnik. Realizowane w celu rozwoju potrzebnej wiedzy i umiejętności oraz rozwiązywaniu konkretnych problemów – bez konieczności wyjazdu poza firmę lub uczestniczenia w szkoleniu grupowym.

Case study – Formuła VIP 1:1