Co sprawia, że jesteśmy w życiu szczęśliwi i „chce nam się chcieć”?

Ponad 20 lat temu (1998 rok) amerykański naukowiec, profesor Steven Reiss wraz grupą współpracowników z Ohio, zmierzyli się z tematem motywacji, a dokładnie zidentyfikowaniem wewnętrznych motywatorów. Zespół badawczy rozesłał ankiety do 25 tysięcy osób na czterech kontynentach z prośbą o wskazanie swoich motywacji. Po