Jak używać? Moja propozycja przy wyborze szkoły.

1. Poproś Klienta, aby na poszczególnych częściach koła wypisał ważne dla niego kryteria. Przy wyborze szkoły może to być: odległość, poziom, dodatkowe zajęcia, znajomi, nauczyciele, przygotowanie do zawodu / studiów…

2. Poproś Klienta, aby zaznaczył jak ważne jest to kryterium na skali od 1 do 10 zamalowując tyle pól, ile odpowiada ważności tego kryterium.

3. Omówcie te kryteria po kolei, wyjaśniając ich znaczenie, weryfikując mity i ustalając plan sprawdzenia czy szkoła to spełnia. Ja często proszę rodzica o zrobienie tego samego, co jest dla niego ważne w wyborze szkoły przez dziecko. Konfrontacja opinii, jest świetną okazją do wzajemnego zrozumienia motywów wyboru i jeszcze lepszego wsparcia ucznia w wyborze szkoły.

Inne zastosowania KOŁA:

  • przy wypaleniu – co jest dla mnie ważne vs co mam w pracy
  • przy ocenie kompetencji i ustalaniu planu rozwoju – jakie kompetencje są ważne na danym stanowisku i w jakim stopniu ja już je mam.
KOŁO – Metoda w doradztwie