Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych WIZ Politechniki Poznańskiej zaprosił mnie do prelekcji podczas Dnia Przedsiębiorczych Kobiet 31.05.2021. To była ogromna przyjemność podzielić się moim spojrzeniem na temat „Sukces kobiet w organizacja pozarządowych”.


Dzień przedsiębiorczych kobiet – 31.05.2021