Od 2016 roku równolegle do pracy konsultanta zarządzania personelem (HRBP) i trenera w biznesie, działam jako doradca zawodowy. Tę aktywność realizuję Wolontaryjnie w ramach Fundacja Anioły Edukacji.

Prowadzę konsultacje, szkolenia, wykłady i prelekcje.

Lubię mówić o sobie, że buduję mosty łączące dwa światy: pracodawców i kandydatów do pracy.

Świat pracodawców

Jestem HR Biznes Partnerem, pracuję z menedżerami, wiem kogo szukają, sama prowadzę rekrutacje – wiem, jak przebiega rekrutacja i jak zmieniają się rynek pracy.

Uczę słuchaczy studiów podyplomowych, szkoleń otwartych i zamkniętych – JAK PROWADZIĆ REKRUTACJĘ.

Uczestniczę w debatach i dyskusjach jako ekspert ds. strategii personalnych Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.


Świat kandydatów (studentów, uczniów, osób pracujących i bezrobotnych)

Liczne spotkania ze studentami, osobami poszukującymi pracy w różnym wieku uczą mnie jakie są potrzeby i wyzwania potencjalnych kandydatów w rekrutacjach.

W ramach projektu FENIX 2 wspomagam osoby z MOPR w odnalezieniu się na rynku pracy.

Prowadzę warsztaty na uczelniach, w szkołach średnich i podstawowych, aktywnie uczestniczę w targach pracy i edukacyjnych (prelekcje, warsztaty, doradztwo).


Razem ostrzymy piłę – praca z doradcami zawodowymi.

Jest jeszcze jedna grupa osób, z którymi się spotykam to doradcy zawodowi/nauczyciele w szkołach, pracownicy biur karier. Dzielimy się wiedzą i wymieniamy doświadczenia w działaniu na linii uczeń (rodzic) /student – uczelnia/szkoła – pracodawca. Prowadzę również warsztaty, prelekcje i konsultacje dla samych doradców zawodowych.

Organizuję w Fundacji Anioły Edukacji, wizyty studyjne doradców zawodowych w firmach, gdzie na bieżąco poznajemy potrzeby różnych branż (GSK, Solaris Bus &Coach, Grupa, OLX, Santander, Talex, DSM, Green Factory)