Temat szkolenia: Efektywne zarządzanie zespołem

Założenia projektu szkoleniowego

Szkolenie zrealizowałam dla jednej z prężnych firm produkcyjnych w Wielkopolsce. Obejmowało ten sam zakres dla trzech grup pracowników.

Cele szkolenia Poprawienie jakości zarządzania kierownictwa z naciskiem na poprawienie komunikacji, umiejętności delegowania zadań oraz nadzoru i egzekwowania powierzonych obowiązków.
Profil uczestników Kierownicy zarządzają grupami ok. 50-70 osób. Grupa była zróżnicowana pod względem stażu i kwalifikacji. Zakres obowiązków w wielu przypadkach jest bardzo podobny. Uczestnicy nie brali udziału w szkoleniach z zakresu zarządzania.

Czas i metody szkolenia

2 dni / 16 godzin szkoleniowych dla jednej grupy – zrealizowane dla 3 grup

Zgodnie z założeniami program był bazą do szkolenia. Nacisk na poszczególne elementy i „głębokość” ich przepracowania był uzależniony do potrzeb uczestników oraz logiki w rozwoju kompetencji. Wykorzystałam  następujące metody szkoleniowe uwzględniające proces grupowy i założone cele szkolenia:

 • lodołamacze, które pozwoliły to na lepsze poznanie się uczestników, szczególnie osób ze zróżnicowanym stażem w firmie, otwarcie się na współpracę,
 • warsztatowa praca w grupie, parach i indywidualna z wykorzystaniem arkuszy, kwestionariuszy i zadań: m.in. kawiarnia, kręgle, układanki, przyporządkowania pasków z opisami stylów zachowań, wspólne konstrukcje, symulacje rozmów z pracownikami, przemówienia, liczne wystąpienia wzajemne uczestników przed innymi uczestnikami,
 • praca na materiałach źródłowych: audio i video, case study,
 • mini kwestionariusz komunikacji DISC,
 • dyskusje i burze mózgów wzajemne doradztwo uczestników – bardzo korzystny element szkolenia, gdzie uczestnicy bardziej doświadczeni w zarządzaniu udzielali „rad” i opowiadali na pytania „młodych stażem” menedżerów,
 • mini prezentacje wspierające poziom wiedzy,
 • materiały szkoleniowe w formie skryptu dla każdego uczestnika.

„Co się Pani/Panu szczególnie podobało w szkoleniu?”

Uczestnicy wypełnili ankiety po szkoleniu i odpowiedzieli m.in. na pytanie „Co się Pani/Panu szczególnie podobało w szkoleniu?” –  poniżej dosłowne odpowiedzi.

 • praca grupa vs grupa
 • praca w grupach, dużo zajęć, dynamika szkolenia
 • ćwiczenia praktyczne i prowadzenie przez szkolącego
 • ciekawe przykłady w komunikacji z ludźmi, sposoby rozmowy i rozwiązywania konfliktów,
 • praca zespołowa
 • ciekawy sposób prowadzenia szkolenia, kompetencja osoby prowadzącej szkolenie
 • metodyka i zakres szkolenia w poprawieniu produkcji
 • „kanapka” (dopisek prowadzącej – kanapka jako metoda udzielania informacji zwrotnej)
 • Sposób prowadzenia
 • Warsztaty
 • Przedstawienie wpływ osobowości przełożonego na podwładnego, mowa twarzy i ciała, wpływ pochwał i upomnień.
 • Prezentacje i warsztaty
 • Przekaz informacji
 • Zadania w grupach
 • Wszystko
 • Pokazanie i nazwanie charakteru- cech
 • Jak być asertywnym. Poznać siebie po kolorze.
 • Praca w zespołach i parach
 • Prezentacja, wyjaśnienie różnych poglądów, zwrócenie uwagi na problemy,
 • Regina – jak przekazywała informacje/ wiedzę dotyczącą szkolenia
 • Ciekawe zagadnienia
 • Cała tematyka szkolenia i przydatność w pracy zawodowej
 • Sposób prowadzenia szkolenia, ciekawe, przydatne zagadnienia dotyczące pracy
 • Prosty sposób wypowiedzi
 • Praca grupowa, dużo zaangażowania uczestników, podejście prowadzącej, przykłady z życia.
 • Nowe doświadczenia
Case study „Efektywne zarządzanie zespołem”