Jest początek września 2018 a ja nadal podczas selekcji aplikacji widuję zapis w CV kandydatów/kandydatek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Uwaga! Jeśli szukasz pracy i wysyłasz CV do firmy, to pamiętaj, że: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) straciła moc od 25 maja 2018 – nie powołuj się na nią w zgodzie na przetwarzanie danych.

Najlepiej napisz klauzulę w takiej treści o jaką prosi pracodawca.

Jeśli bardzo, bardzo chcesz napisać uniwersalną zgodę, napisz po prostu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji oraz w procesach rekrutacji prowadzonych w przyszłości.

Powodzenia w poszukiwaniach!

Klauzula do CV wg RODO
Tagi: