Pamiętam jak w 2005 roku, będąc na studiach podyplomowych z psychologii zarządzania, mniej więcej w połowie roku wspólnej nauki, moja koleżanka  Gośka pyta „Słuchaj Regina, a co to właściwie jest, ten HR?”.  Nie było by w tym nic dziwnego, gdybyśmy nie słuchały razem jak wykładowcy mówili nam o HR-ach przez co najmniej 5 dotychczasowych zjazdów.  Moja przewaga wynikała wtedy z tego, że ja już od kilku lat pracowałam w HR, a dla Gośki był to zupełnie nowy obszar. Ten błąd „niedostatecznego wyjaśnienia” popełniamy bardzo często, zakładając, że „inni przecież wiedzą o czym mówię”. Nie lubię popełniać błędów, więc spieszę z wyjaśnieniami. Oczywiście  dla tych, którzy mają odwagę zapytać wielkie brawo!

Co to jest więc, ten HR?

HR to skrót od angielskiej nazwy Human Resources – czyli Zasoby Ludzkie (ZL). Termin jest przyjęty do określania działów personalnych w firmach. Możemy się też spotkać z określeniem  HRM – Human Resources Management czyli Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL).

Czym się zajmuje HR?

Jeśli przeanalizujemy co dzieje się z pracownikiem w firmie  od zatrudnienia do odejścia, to łatwo odpowiemy na to pytanie.

HR pomaga kierownikom:

  • wdrożać nowe osóby do firmy;
  • rekrutować pracowników;
  • planować i organizować szkolenia;
  • przygotować i przeprowadzić oceny pracowników;
  • opracować i wdrożyć systemy motywowania pracowników;
  • usprawniać komunikację, obieg informacji i tworzyć pożądaną kulturę organizacyjną.

Wchodząc w szczegóły zobaczysz, że funkcje jakie pełni HR są jeszcze bardziej rozbudowane. Np. szkolenia, obejmują zwykle badanie potrzeb, planowanie szkoleń, wybór wykonawców i organizację logistyczną szkolenia, zbadanie i ocenę efektów szkolenia.

HR samodzielnie prowadzi:

  • administrację kadrową (dokumenty związane z pracownikiem od zatrudnienia do zwolnienia)
  • naliczanie i wypłatę wynagrodzeń, rozliczenia ZUS, US (czasami tę funkcję przejmuje księgowość)

Wszystko co robi HR powinno wynikać z jego strategicznej roli przekładać cele firmy na pracowników – wówczas HR  planuje i wdraża takie rozwiązania w zarządzaniu personelem, które silnie wspierają realizację tych celów.

Możesz spotkać się z określeniem twardy HR i miękki HR. Twardy HR to wszystko co jest związane z administracją kadrową i płacami, miękki-to cała resztą z powyższej listy.

 

Co to jest, ten HR?
Tagi: