Bardzo się cieszę, kiedy klienci wracają do mnie z kolejnymi potrzebami szkoleń. Tym razem przedmiotem warsztatów dla siedmioosobowego zespołu była komunikacja w realizacji projektów.

Zakres szkolenia obejmował przede wszystkim:

1. Cechy dobrego zespołu.

 • Warunki efektywności w realizacji projektów przez zespół.
 • Synergia pracy zespołu.
 • Wspólne cele, normy i zasady współpracy.
 • Dynamika zespołu.

2. Komunikacja zespołowa w projekcie.

 • Komunikacja interpersonalna jako podstawa działania zespołu.
 • Bariery w komunikacji zespołu i ich eliminowanie.
 • Jak unikać napięć i nieporozumień?
 • Warunki skutecznego porozumiewania się w grupie.
 • Techniki aktywnego słuchania i skutecznego zadawania pytań.
 • Indywidualne style komunikacji.

3. Relacje w zespole

 • Percepcja interpersonalna: wpływ wzajemnego postrzegania w zespole na efektywność pracy.
 • Konformizm i typy wpływu społecznego.
 • Współdziałanie.

4. Zespołowe rozwiązywanie problemów / konflikty

 • Wybrane techniki pomocne w grupowym rozwiązywaniu problemów.
 • Rozpoznawanie przyczyny konfliktów.
 • Konsekwencje pozytywne i negatywne konfliktów.
 • Komunikowanie się w konflikcie.

Co się najbardziej podobało uczestnikom w szkoleniu? – poniżej cytaty z ankiet

 • „Dynamika prowadzenie szkolenia. Praca w grupach”
 • „Zaangażowanie prowadzącej”
 • „Mało teorii, dużo praktyki”
 • „Dużo praktycznych zajęć w grupach”
 • „Liczne zabawy”
 • „Odgrywanie różnych sytuacji i opis tego”
 • „Interakcja”
Case Study „Skuteczna komunikacja w realizacji projektów”