Case study – Szkolenie dla kierowników sieci sklepów

Temat: „Z innej perspektywy – o sobie i zarządzaniu zespołem” Termin realizacji 2019 Ilość osób: 21 Celem szkolenia był rozwój kompetencji menedżerskich kierowników  międzynarodowej sieci sklepów odzieżowych. Główne aspekty szkolenia zostały zdefiniowane na moim spotkaniu z przełożonym uczestników oraz działem HR.

Co sprawia, że jesteśmy w życiu szczęśliwi i „chce nam się chcieć”?

Ponad 20 lat temu (1998 rok) amerykański naukowiec, profesor Steven Reiss wraz grupą współpracowników z Ohio, zmierzyli się z tematem motywacji, a dokładnie zidentyfikowaniem wewnętrznych motywatorów. Zespół badawczy rozesłał ankiety do 25 tysięcy osób na czterech kontynentach z prośbą o wskazanie swoich motywacji. Po