Ja: Dlaczego chce Pan odejść z obecnej firmy? 

Kandydat: Ponieważ nie mam możliwości rozwoju. 

Dlaczego niektóre firmy nie rozwijają pracowników? Czy to wina pracownika czy przemyślana strategia zarządzania ludźmi (HR)? Odpowiedź może wynikać z wyboru jednego z poniższych modeli zarządzania.

Model sita

W tym podejściu zakłada się, że każdy pracownik, jako dorosła osoba,  jest ukształtowany i nie podlega istotnym zmianom. Pracodawca skupia się na zatrudnianiu „gotowych” kandydatów, zgodnych w 100% z wymaganiami na stanowisku.

Rekrutacja w takim modelu opiera się na dotarciu do najlepszych kandydatów i zastosowaniu swego rodzaju „sit” i filtrów, które pozwalają na rozpoznanie tych najbardziej dopasowanych. Podstawą do oceny kandydata jest jego historia – dokonania, doświadczenia, wykształcenie.

Stosowanie tej metody może wiązać się z niskim przywiązaniem pracowników do firmy i w efekcie z ich dużą rotacją.  Zatrudnianie „gotowych” osób sprawia, że musimy liczyć się z wyższym poziomem wynagrodzeń, ale rekompensują to oszczędności na szkoleniach i know-how – wiedza przyniesiona z innych organizacji.

Model kapitału ludzkiego

Model ten zakłada, że człowiek rozwija się przez całe życie. Kluczem w doborze pracowników jest więc potencjał kandydata czyli odpowiednie cechy i predyspozycje osobowościowe. Firmy, które stosują tę metodę wiele inwestują w rozwój pracowników. Często grupą potencjalnych kandydatów na wolne stanowiska są studenci, absolwenci oraz obecni pracownicy wyłaniani do awansu w rekrutacjach wewnętrznych. Adekwatnie do poszukiwanych kompetencji związanych z potencjałem i cechami charakteru, istotne miejsce w ocenie kandydatów mają testy, symulacje, zadania grupowe i rozbudowane wywiady.

Zaletą tego modelu bez wątpienia jest wysoka identyfikacja pracowników z firmą, niskie koszty wynagrodzeń, bezpieczeństwo zatrudnienia. Są też wady – wysokie koszty szkoleń, trudności w ocenie predyspozycji, odejścia wyszkolonych pracowników w sytuacji braku oczekiwanej ścieżki kariery lub „kradzież” pracowników przez konkurencję.

Na szczęście dla kandydatów, firmy nie stosują wyłącznie jednego modelu. Dzięki czemu zarówno młodzi jak i doświadczeni kandydaci mają szansę znaleźć miejsce dla siebie. Poszukując pracy, warto być świadomym podejścia przyszłego pracodawcy do rozwoju.

 

Rozwój? Nie, nie u nas. – Model sita i model kapitału ludzkiego
Tagi: